Arbeids- og kompetanseområde

Underviser på Grunnskulelærerutdanninga i geografi / samfunnsfag / didaktikk / metode. Master og PhD-kurs

Leiar for forskergruppa COMPETE - Comparative Perscpetives in Education.

Prosjektleiar, UTFORSK-project med University of KwaZulu-Natal.

Professor II i geografi, Universitetet i Tromsø

Underviser i

 • Geografi (samfunnsgeografi, klima og berekraft, geografididaktikk, sted) på Bachelor - og Masternivå
 • Klima, miljø og berekraft
 • Politisk økologi
 • Stad og stadsteori
 • Geografididaktikk

Forskar på

 • Klimakvoter og ressursspørsmål
 • Klima og berekraft og framstilling av berekraft i lærebøker
 • Kolonihistorie
 • Hegemonisk minne i postkoloniale kontekstar
 • Geografididaktikk og geografifagets epistemologi

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Discourses of climate change education: The case of geography textbooks for secondary and higher secondary education in South Africa and Norway

  Trædal, Leif Tore, Eidsvik, Erlend, Manik, Sadhana (2022)
 • Fagfornying, berekraft og geografisk danning

  Eidsvik, Erlend (2020)
 • Verda og vi. Innføring i geografi

  Eidsvik, Erlend, Kolstad, Erik Wilhelm, Nielsen, Pål Ringkjøb, Vågenes, Vibeke (2019)
 • Globale og lokale utfordringer i det 21. århundre - behov for revitalisering i skolefaget Geografi i Skandinavia?: Kunnskapsstatus for Geografifaget i den norske skolen

  Ryan, Anne Wally, Andersen, Hans Petter, Eidsvik, Erlend (2019)
 • Academia in the context of constraint and a performative SDG agenda: A perspective on South Africa

  Maistry, Suriamurthee, Eidsvik, Erlend (2017)