Arbeids- og kompetanseområde

Underviser på Grunnskulelærerutdanninga i geografi / samfunnsfag / didaktikk / metode. Master og PhD-kurs

Leiar for forskergruppa COMPETE - Comparative Perscpetives in Education.

Prosjektleiar, UTFORSK-project med University of KwaZulu-Natal.

Professor II i geografi, Universitetet i Tromsø

Underviser i
  • Geografi (samfunnsgeografi, klima og berekraft, geografididaktikk, sted) på Bachelor - og Masternivå
  • Klima, miljø og berekraft
  • Politisk økologi
  • Stad og stadsteori
  • Geografididaktikk
Forskar på
  • Klimakvoter og ressursspørsmål
  • Klima og berekraft og framstilling av berekraft i lærebøker
  • Kolonihistorie
  • Hegemonisk minne i postkoloniale kontekstar
  • Geografididaktikk og geografifagets epistemologi
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar