Campusutviklingsprosjekt Bergen

Kor viktig er HVL for Bergen og regionen? Kva forventningar har andre til oss? Kva kan vi gjere for å auke trivselen til studentar og tilsette ved HVL i Bergen?

Det var campusverkstad i Bergen 18. og 18. november 2021.

På denne sida kjem den snart ei oppsummering av campusutviklingsprosjektet for campus Bergen.