Campusutvikling

Utvikling av levande campusar var ein viktig del av fusjonsavtalen som skapte HVL, og campusutvikling har ei særs viktig rolle i det langsiktige arbeidet med kultur- og institusjonsbygging.

For HVL handlar campusutvikling om den faglege aktiviteten på campus. Vi skal ha berekraftige campusar med tydelege profilar og sterke lokale røter. Campusane skal vere attraktive for studentar og tilsette, og arbeids- og samfunnslivet skal kjenne eigarskap til campusane våre. 

Prosjektet campusutvikling har ein tidshorisont frå august 2020 til august 2022. I løpet av denne tida skal prosjektet opprette delprosjekt ved alle fem campusar. Delprosjekta på Stord og i Førde starta opp hausten 2020, og delprosjektet i Haugesund starta opp våren 2021. Hausten 2021 startar delprosjekta i Sogndal og Bergen. 

bilde av Paul J. Manger

Paul J. Manger

Prosjektleiar campusutvikling