Campusutviklingsprosjekt Sogndal

I Sogndal starta campusutviklingsprosjektet opp hausen 2021.

Verkstad for campusutvikling i Sogndal 6.-7. oktober 2021

Dag 1 var ein fysisk verkstad, som ein også kunne følgje digitalt. Program for campusverkstad, dag ein (6. oktober)

Opptak frå dag 1, 06.10.21

 

Dag 2 var ein heildigital verkstad. Program for campusverkstad, dag to (7. oktober)

Opptak frå dag 2, 07.10.21

Her kan du lese om campusutviklingsprosjektet ved HVL.