Bilde av bygget

Her kan du sjå nokre bilde av nybygget, og i høgremenyen finn du planskissene for kvar etasje.

Se pressebilder av bygget her. 

 

Bli med på virtuell vandring i bygget: 

Skisse frå fasaden der ein kan sjå kaféen i bygget.

Skisse frå nybygget sett frå Kronstadplassen. Alle illustrasjoner: Kruse Smith/L2 Arkitekter AS.

Alle illustrasjonar: Kruse Smith