Om Institutt for miljø- og naturvitskap

Instituttet har rundt 300 studentar og om lag 40 tilsette frå 11 nasjonar og samarbeider med universitet og forskingsinstitutt nasjonalt og internasjonalt.

Instituttet har tilsette og studentar i Sogndal.

Leiing: