Styringsgruppe lærerutdanningsskoler og -barnehager

Formålet med opprettelse av lærerutdanningsskoler og -barnehager er å skape bedre praksis og utdanning gjennom et bedre system for kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling mellom lærerutdanningen praksisskolene.

Systematisk og praksisforankret samarbeid om forskning og utvikling knyttet til barnehage, skole og lærerutdanning skal skape positive synergier mellom utdanningsinstitusjonene.

Medlemmer

  • Dekan Asle Holthe (leder)
  • Jan Helge Kallestad (instituttleder IPRS)
  • Anne Christine Aandal (IPRS)
  • Hilde Christine Hofslundsengen (ISLMT)
  • Vigdis Vangsnes (forskningsprogramleder)
  • Sølvi Olrich Sørebø (KS)
  • Anne K. Hjermann (utdanningsdirektør hos fylkesmannen i Vestland)
  • Bente Cathrine Bakke (prosjektleder)