Styringsgruppe partnerskapsskoleprosjektet

Prosjektets visjon er å bidra til å skape en god, relevant og fremtidsrettet skole – for elever, lærere og studenter.

Medlemmer:

Gunn Haraldseid (leiar)
Nina Grieg Viig
Eli Hilde Borsholm
Kjellrun Hiis Hauge
Marius Arnason Bøe
Frode Nilsen
Morten Fahlvik
Atle Myking
Berit Bareksten, prosjektleiar