Tilsettingsutval FLKI

Tilsettingsutvalet (TU) gjer vedtak i saker som gjeld tilsetting i undervisnings- og forskarstillinger.

Tilsettingsutvalet ved FLKI har følgjande medlemmer:

 • Leiar: Asle Holthe, dekan FLKI
  Vara: dekan sin avløysar
 • Anne Kristin Rønsen, prodekan FLKI
  Vara: Oded Ben-Horin, instituttleiar IK, FLKI
 • Svanaug Fjær, instituttleiar FHS
  Vara: Georg Førland, instituttleiar FHS
 • Tilsettrepresentant Marianne Røskeland
  Vara: Aslaug Furholt
 • Tilsettrepresentant: Olav Christian Ruus
  Vara: Aslaug Furholt
 • Studentrepresentant

 • Sekretær: Wenche Flaten.
  Vara: Iris Wehn

Holthe er oppnemnt for perioden 1.8.2021-31.7.2025.

Prodekan og instituttleiarane er oppnemnde for perioden 1.1.2024-31.12.2025.

Tilsettrepresentantane er oppnemnde av dei hovudtillitsvalte for perioden 1.10.2021-31.12.2025.