Om Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag

Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag har eit sterkt forskingsmiljø og tilbyr utdanningsprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Instituttet har vel 900 studentar og over 100 tilsette.

Leiing: