Fakultetsråd ved Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap

Fakultetsrådet er eit rådgjevande organ for dekanen ved fakultetet.

Rådet skal ta del i drøfting av og gi råd i overordna saker som dekanen legg fram. Rådet kan på eige initiativ også løfte fram saker av strategisk eller prinsipiell karakter.

Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap vart oppretta 1. januar 2024, etter ei samanslåing av to fakultet. 

Det nye fakultetsrådet blir etablert i 2024.