Forskings-, utviklings- og innovasjonsutvalet ved Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap

Mandat og samansetning av utvalet kjem på plass i løpet av januar 2024.