Studieprogramråd ved Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap

Studieprogramråda er rådgivande for studieprogramansvarleg og fakultetsleiing om utvikling av kvaliteten i studieprogramma og læringsmiljøet.

Studieprogramråda frå dei tidlegare fakulteta FIN og FØS vil halde fram ut studieåret 2023/2024. Dei to tidlegare fakulteta hadde åtte studieprogramråd kvar, som alle held fram våren 2024. 

Studieprogramråda ved tidlegare FIN

Studieprogramråd for byggfag

Studieprogram som inngår:

 • Bachelor i ingeniørfag,bygg 
 • Bachelor i landmåling og eigedomsdesign
 • Master i areal og eigedom 

Studieprogramråd for maskinfag

Studieprogram som inngår:

 • Bachelor i ingeniørfag, allmenn maskinteknikk
 • Bachelor i ingeniørfag, marinteknikk
 • Bachelor i ingeniørfag, energiteknologi
 • Bachelor i ingeniørfag, havteknologi
 • Bachelor i ingeniørfag, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi
 • Bachelor i ingeniørfag, maskin 
 • Master i bærekraftig energiteknologi

Studieprogramråd for datafag

Studieprogram som inngår:

 • Bachelor i ingeniørfag, data
 • Bachelor i informasjonsteknologi (tre campusar) 
 • Master i anvendt datateknologi og ingeniørvitskap 

Studieprogramråd for elektrofag

Studieprogram som inngår:

 • Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk 
 • Bachelor i ingeniørfag, elektronikk
 • Bachelor i ingeniørfag, elkraftteknikk
 • Bachelor i ingeniørfag, cyberfysisk nettverksteknologi

Studieprogramråd for bioingeniørfag

Studieprogram som inngår:

 • Bachelor i bioingeniørfag 

Studieprogramråd for brann- og kjemifag

Studieprogram som inngår:

 • Bachelor i ingeniørfag, brannsikkerhet
 • Bachelor i ingeniørfag, kjemi
 • Master i brannsikkerhet

Studieprogramråd for miljø- og naturvitskap

Studieprogram som inngår:

 • Bachelor i fornybar energi
 • Bachelor i geologi og geofare
 • Bachelor i landskapsplanlegging med lanskapsarkitekturfag
 • Master in Climate change management

Studieprogramråd for innovasjon 

Studieprogram som inngår:

 • Master i ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping

Tilsvarande organ i fellesgrad 

 • Programstyret for felles masterprogram i programutvikling (admin. UiB)

Studieprogramråda ved tidlegare FØS

Studieprogramråd for bachelor i økonomi og administrasjon

 • Instituttleiar og leiar av utvalet: Tom Skauge
 • Assisterande instituttleiarar: Kristin Lofthus Hope, Tone Merete Brekke, Ingunn Skjelbreidalen
 • Faglege tilsette: Mona Kristin Nytun, Dag Lønning, Svein Abrahamsen, Dag Digernes, Kristin Løseth, Helene Maristuen, Kari Heggholmen (vara)
 • Administrative tilsette: Anne Birgitte Rodal, Gro-Mette Rønning Eikemo, Helene Erfjord Flatland
 • Studentar: Ole Alexander Bakkevik, Endre Selvik, Christine Vigerust

Studieprogramråd for master i innovasjon og leiing

 • Instituttleiar og leiar av utvalet: Tom Skauge
 • Assisterande instituttleiarar: Kristin Lofthus Hope, Tone Merete Brekke, Ingunn Skjelbreidalen
 • Studieprogramansvarleg: Ove Oklevik
 • Faglege tilsette: Jill Loga, Morten Morå
 • Administrative tilsette: Marie Stenbekk Knutsen
 • Studentar: Christine Eng, Sigrid Lyngroth

Studieprogramråd for master i maritime operasjonar

 • Studieprogramansvarleg og programkoordinator: Johanne Marie Trovåg og Jorunn Steensnæs
 • Faglege tilsette: Bjarne Gunnar Vandeskog og Leif Ole Dreyer
 • Administrativt tilsett: Anna Nesheim Østhus
 • Studentar: Michelle Löffler
 • Eksterne: Jorunn Henriksen (Østensjø rederi)

Studieprogramråd for bachelor i nautikk og nautikk y-veg

 • Studieprogramansvarleg og programkoordinator: Johanne Marie Trovåg og Jorunn Steensnæs
 • Faglege tilsette: Guro Persdotter Fjeld, Jone Joachim Abotnes, Arne Zahl Røksund
 • Administrativt tilsett: 
 • Studentar: Erling Andre Hervik, Erlend Møgster, Henrik Nesse
 • Eksterne: Jorunn Henriksen (Østensjø rederi)

Studieprogramråd for bachelor i maritime management

 • Studieprogramansvarleg og programkoordinator: Johanne Marie Trovåg, Jorunn Steensnæs
 • Faglege tilsette: Guro Persdotter Fjeld, Margareta Holtensdotter Lützhöft
 • Administrativt tilsett:
 • Student: Sander Kleivbakk
 • Ekstern: Karianne Grønseth (Odfjell rederi)

Studieprogramråd for sosiologi og ungdomssosiologi

 • Programansvarleg og leiar av utvalet: Lars Edvin Gjelstad
 • Instituttleiar: Grete Netteland
 • Faglege tilsette: Irina Pavlova, Gunnar Onarheim (vara), Bård Aaberge, Oddvar Storebø (vara)
 • Administrative tilsette: Irene Wolff Menes, Helene Flatland Erfjord (vara)
 • Studentar: Sol Helmers-Olsen Milde, Marte Engh (vara), Mobina Pour Khodabakhsh, Liv-Grete Sevaldsen Ramsøy (vara), Ove Kristian Bacalso Berg, Jan-Erik Skår Eikås (vara), May Helen Norevik, Lars Fredrik Vistnes (vara)
 • Eksterne: Idun Husabø (Vestlandsforsking), Kristoffer Chelsom Vogt (UiB) 

Studieprogramråd for historie og samfunnsfag

 • Programansvarleg og leiar av utvalet: Knut Øyangen
 • Instituttleiar: 
 • Faglege tilsette: Gunnar Onarheim, Lars Leer (vara), Pål Berg Svenungsen, Susann Holmberg (vara)
 • Administrative tilsette: Irene Wolff Menes, Helene Flatland Erfjord (vara)
 • Studentar: Ida Caroline Ødemark, Sunniva Trollebø, Marius Medby Pedersen, Sivert Erstad, Siri Topland (vara), Karoline Maana Thoresen, Kai Holdnes Jørgensen, Ingvill Storås (vara), Kristoffer Aronsen 
 • Eksterne: Arnt Ola Fidjestøl (fylkesarkivar), Mari Sofie Sandvik, (folkemuseet, vara) 

Studieprogramråd for master i organisasjon og leiing

 • Studieprogramansvarleg og leiar av utvalet: Gunnar Husabø
 • Instituttleiar: 
 • Faglege tilsette: Kjersti Halvorsen, Solveig Borgund
 • Administrative tilsette: Irene Wolff Menes, Bente Kjørstad Walaker (vara)
 • Studentar: Silje Marita Strand Skauge, Sissel Robertsen (vara) 
 • Eksterne: Steinar Strømsli, (Utdanningsforbundet), Eirin Aardal (rådgjevar KS Sogn og Fjordane), Anders Moen (kommunalsjef Flora kommune, vara)

Etter- og vidareutdanningar

Etter- og vidareutdanningar som er ein del av ordinær studieportefølje (unntak for betalingsstudiar), knytast opp til studieprogramråd innan tilhøyrande institutt.

Fellesgrader

For fellesgrader gjeld regelverket som den aktuelle fellesgraden er underlagt.