Tilsettingsutval FTMS

Tilsettingsutvalet (TU) ved Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap gjer vedtak i saker som gjeld tilsetting i undervisnings- og forskarstillinger.

Tilsettingsutvalet ved FTMS har følgjande medlemmer i perioden 1.1.2024-31.12.2025:

 • Leiar: Jens Kristian Fosse, dekan FTMS
  Vara: Dekanen sin avløysar
 • Tone Merete Brekke, instituttleiar HH FTMS 
  Vara: Kristin F. Hetland, instituttleiar IDER FTMS
 • Kristin Hinna, instituttleiar FLKI 
  Vara: Anne Kristin Rønsen, prodekan FLKI
 • Tilsettrepresentant: Jan Ove Mjånes
  Vara: Deta Gasser
 • Tilsettrepresentant Lars Leer 
  Vara: Atanu Kumar Nath og Pål Berg Svenungsen 
 • Studentrepresentant