Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon

Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK) vart lagt ned 1. april 2019.

Senteret høyrde til ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI), som vil videreføre aktiviteten i nye forskingsprogram