Anders og Oliver skal kombinere data fra velferdsteknologiske løsninger

Masterstudentene i programutvikling Anders Nilsen Aarsæther og Oliver Abraham O'Loughlin skal til høsten starte med arbeidet i masterprosjektet sitt. Her skal de se på muligheten for kommunikasjon mellom velferdsteknologiske løsninger og utnytte data på tvers av systemene.

Det er givende å få arbeide med prosjekter fra virkeligheten og få løse praktiske problemstillinger.

Oliver Abraham O'Loughlin

Da Anders og Oliver ble presentert for mulig tematikk ved valg av masterprosjektet sitt var det mange teoritunge oppgaver. De ønsket imidlertid å tilegne seg praktisk erfaring og utnytte sin programmeringskunnskap i prosjektet. Her skilte de helserelaterte oppgavene seg ut, hvor det var større anledning for å utvikle noe som kunne benyttes i praksis. 

Helse er et stort og voksende domene med mye å ta tak i. Det er mange avhengigheter som kan virke avskrekkende. Det blir spennende å se hva vi får til.

Anders Nilsen Aarsæther

De to studentene tok høsten 2022 faget Helseinformatikk. De innså fort hvor komplekst og sammensatt systemutvikling i helsesektoren er. Dette inspirerte dem til å se nærmere på hvordan vi enklere kan få systemer til å kommunisere, og hvordan de kan dra nytte av hverandre. Gjennom samarbeid med leverandører av velferdsteknologiske løsninger og deres kunder skal de utvikle funksjonalitet som kan gjøre hverdagen enklere for pasienter, personell og pårørende. Prosjektet vil også kunne gjøre det mer tilgjengelig for oppstartsbedrifter og mindre selskaper å få en rolle i de omfattende prosessene i de store helseforetakene.