Nettbasert kurs om taushetsplikt

Da Jonas Åkernes Bach og Eric Da Costa Kobbeltvedt skulle velge case til bachelorprosjekt i dataingeniør falt valget på nettkurs for helsepersonell.

Det er vanskelig å orientere seg om alle paragrafer og forskrifter om taushetsplikt i omsorgstjenesten

Eric Da Costa Kobbeltvedt

Eric har selv arbeidet i bofellesskap gjennom flere år. Der har han erfart hvor utilgjengelig og komplekst taushetsplikt er. Sammen med Jonas Åkernes Bach har han derfor valg å arbeide med tematikken i sitt bachelorprosjekt. I samarbeid med Bergen kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) har de to utviklet et nettbasert kurs som tar for seg de generelle rammene rundt taushetsplikt. Gjennom kurset skal både nye, gamle og deltidsansatte få en bedre forståelse rundt taushetsplikt. 

 

De to studentene trives godt med å samarbeide med de som faktisk skal benytte løsningen. Særlig å få være en integrert del av prosjektet, fra start til slutt, syns de har vært spennende.

Som IT-utdannet er det veldig kjekt å kunne benytte kunnskapen sin i et felt som helse, hvor det er mange utfordringer og muligheter.

Jonas Åkernes Bach