Partnere

Høgskulen på Vestlandet har etablert Senter for omsorgsforskning, vest sammen med flere samarbeidspartnere på Vestlandet.

Som det eneste av de fem sentrene for omsorgsforskning, ble senteret i vest etablert som et partnerskap i 2008. Det består av elleve institusjoner på Vestlandet. 

Vi har en partnerskapsgruppe bestående av representanter fra alle de elleve partnerinstitusjonene og en styringsgruppe som består av åtte representanter fra partnerinstitusjonene. Partnerskapsgruppen har årlig ett møte og styringsgruppen tre møter. Det er knyttet kontaktpersoner til de fleste partnerne. 

Senteret samarbeider med de ulike partnerne om konkrete prosjekter, forskningsgrupper, seminarer og konferanser. Senterledelsen har regelmessige dialogmøter med alle partnerne.

Partnerskapet består av:

Utviklingsentrene deler to plasser i styringsgruppen og roterer mellom å være medlem og vara.