Senter for utdanningsforskning

Senter for utdanningsforskning (SUFF) vart lagt ned 1. april 2019.

Senteret høyrde til ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI), som vil videreføre aktiviteten i nye forskingsprogram