Branninstruks

Hva gjør du når brannalarmen går? Hva gjør du hvis det brenner?

Ved brann og brannalarm

Når alarmen går: Gå ut og trekk bort fra bygningen. Finn din møteplass ved evakuering.

Når du oppdager brann: Ring 110 og utløs brannalarm.

Det viktigste er å varsle og redde. Du må selv vurdere om du bør bruke tid på å slokke og begrense.

VARSLE

Ring 110 og utløs brannalarm.

EVAKUERE OG REDDE

 • Gå ut via røykfrie rømningsveier, ikke bruk heis
 • Hjelp dem som trenger det
 • Trekk bort fra bygningen

Den som har en lederrolle ved et arrangement eller i en undervisningssituasjon forventes å være pådriver i en evakueringssituasjon.

Røyken dreper! Brann i bygningsmaterialer utvikler store mengder giftig røyk. Det er livsfarlig å evakuere gjennom røyk. Velg derfor en rømningsvei som ikke er røyklagt. Rømningsveier på er merket med ledelys og grønne piler. Under en evakuering skal alle benytte trappene og ikke bruke heis. Personer som ikke kan gå i trapper kan fraktes ut ved hjelp av evakueringsstoler.

SLOKKE

 • Slokk hvis du kan
 • Ikke utsett deg selv for fare, røyken er svært giftig

BEGRENSE

Lukk dører og vinduer

INFORMERE

Hvis du har viktig informasjon, informer nødetatene eller sikkerhetspersonell ved studie-/arbeidsstedet.

Brannvern

Gjør deg kjent med

 • Lokal brann og evakueringsplan
 • Rømningsveier og nødåpning av dører (grønne bokser)
 • Plassering og bruk av slukkeutstyr og brannmeldere (røde bokser)
 • Rom og arealer med brannmotstand som begrenser giftig røyk og flammer (brannceller)
 • Annet brannteknisk utstyr som er plassert i lokalet

Bidra til brannsikkerhet i det daglige

Vis aktsomhet og bidra til at brann, eksplosjon og ulykke forebygges.

 • Rømningsveier skal holdes fri for hindringer og lett brennbart materiale.
 • Hold generell god orden slik at evakuering ved brann kan skje under oversiktlige forhold.
 • Brannsikkerhetsutstyr (for eksempel slukkeutstyr og brannmeldere) skal ikke tildekkes, eller settes ut av funksjon.
 • Branndører skal kunne stoppe en brann som er i ferd med å spre seg. Dette forutsetter at dørene er lukket. Ingen dører må holdes åpne med treklosser, matter eller lignende. Holdemagneter som er styrt av brannalarmsentralen er den eneste løsningen som er tillatt for å holde dører åpne.
 • Stearinlys er ikke tillatt i høgskolens lokaliteter.
 • Private kaffetraktere og varmeovner er ikke tillatt brukt i høgskolens lokaler.
 • Bruk av skjøteledninger skal begrenses.
 • Røyking er ikke tillatt i høgskolens lokaler. Kast aldri fyrstikker, sigaretter eller aske i papirkurven.
 • Oppbevaring og bruk av brannfarlig vare er strengt regulert. Sjekk lokale rutiner ved ditt studie-/ arbeidssted.
 • Rutiner skal være tilpasset det enkelte bygg, aktivitet, risiko og enkeltpersoner som har behov for assistanse.

Si ifra om feil, mangler og risikoer som kan redusere brannsikkerheten. Ved forhold som reduserer brannsikkerheten vesentlig, krever brannforskriften at det straks gjennomføres ekstraordinære tiltak inntil risikoen er normalisert.

Deler av denne informasjonen er hentet fra sikresiden.no.