Styremøte 01/2018

1. februar 2018 - HVL Campus Kronstad (Bergen) - kl. 10:00-15:00

Møterom: Styrerommet (A825), Campus Kronstad, Inndalsveien 28

Protokoll - styremøte 01/18

Komplett innkalling til styremøte 01/18
 

Saksliste

Vedtakssaker
1/18 Innkalling og saksliste - 01/18
2/18 Årshjul for styresaker 2018
3/18 Strategiprosessen - Form og struktur på strategien
4/18 Strømming fra styremøter
5/18 Forretningsorden for styret ved Høgskulen på Vestlandet
6/18 Oppnevning av sentralt ph.d.-utvalg ved HVL for perioden 1.1.2018 - 31.12.2022
7/18 Oppnevning av varamedlem i forskningsetisk utvalg ved HVL i perioden 01.02.18-31.12.20
8/18 Revidert delegasjonsreglement for HVL
9/18 Orientering om lokale lønnsforhandlinger i 2017
10/18 Evaluering - OU-programmet
Orienteringssaker
O-1/18 Orienteringar frå rektor - styremøte 01/18
O-1/18-1 Referat frå IDF-møte
O-1/18-2 Campsutvikling/Orientering om kronstad 2 - seminaret
O-1/18-3 Leiaropplæring
O-1/18-4 RSA 
Eventuelt   
   
   

Styrestraum

Styrestraum frå dette møtet er ikkje lenger tilgjengeleg.