Styremøte 04/2018

23. mai 2018 - HVL campus Kronstad (Bergen) - kl. 10:00-14:00

Møterom: Styrerommet (A825), campus Kronstad, Inndalsveien 28

Det er sett av tid til styrets egentid (evaluering av styrets arbeid) frå kl. 12:00-14:00. Denne delen av møtet er lukka for offentlegheita.

Protokoll frå styremøte 04/18

Komplett innkalling til styremøte 04/18

Saksliste - styremøte 04/18

 Vedtakssaker

39/18

(B)

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll - 04/18

40/18

(S)

Livslang læring - læring hele livet. Etter- og videreutdanning ved HVL

41/18

(B)

Akkreditering av mastergrad - Teknologibasert innovasjon og entrepenørskap

42/18

(O)

Status for ny Glu mai 2018 (fast sak hvert semester)

43/18

(O)

Strategiprosessen - løypemelding

 Orienteringssaker

O-4/18

Orienteringar frå rektor - styremøte 04/18

O-4/18-1

Referat frå IDF-møte (vert ettersendt)

O-4/18-2

Årshjul pr. mai 2018

O-4/18-3

UHR arbeidsgruppe – forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler

Eventuelt