Styremøte 01/2019

31. januar HVL campus Kronstad (Bergen), kl. 10:00-16:00

Møterom: Styrerommet (A825), campus Kronstad, Inndalsveien 28

Saksliste og dokument til møtet.

Protokollen vert publisert etter godkjenning i påfølgande styremøte.