Styremøte 02/2019

6.-7. mars, HVL Campus Førde (Møterom: Nygaard, Svanehaugvn. 1, 6812 Førde)

Styremøtet finn stad onsdag 6. mars kl. 15:30-17:30 og torsdag 7. mars 09:00-14:00.

Det vert arrangert styreseminar om K2 og Campusutvikling Kronstad i forkant av styremøtet 6. mars (sjå sak 23/19 for meir informasjon). I etterkant av møtet vil styret få ein presentasjon av forskings- og innovasjonsprogrammet NORSE.

Saksliste og dokument til møtet.

Sak 11/19 Årsrapport 2018 (inkl. årsplan 2019 og regnskap 2018) vert publisert 1. mars. Då vil ein også kunne laste ned komplett innkalling (samlefil med alle sakene) frå open gov.