Styremøte 04/2019

20. juni HVL campus Kronstad (Bergen), kl. 10:00-16:00

Møterom: Styrerommet (A825), campus Kronstad, Inndalsveien 28

Saksliste og dokument til møtet finn du på opengov.