Styremøte 03/2017

Torsdag 09.03.17, kl. 10.00–15.00

Styremøtet finn stad på møterom Melderskin, 3. etasje, Solstrand Hotel & Bad, Solstrandvegen 200, 5200 Os.

Protokoll frå styremøte 03/2017

Sakspapir for styremøte 03/2017       
Ettersending sak 021/17

Saksliste

16/17

Innkalling og saksliste til styremøte 03/2017

17/17

Vedtak om administrativ organisering

18/17

Mandat og rammer for Organisasjonsutviklingsprogrammet

19/17

Utlysing direktørstillingar

20/17

Årsregnskapene 2016

21/17

Årsrapport HVL 2016/17

22/17

Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartement i 2018

23/17

Revidert budsjett 2017

24/17

Internrevisjon ved HVL 2017 samt revisjonsplan

25/17

Oppfølging av sak om leiing og fagleg organisering

 

O-03/17

Orienteringar til styremøte 03/2017


Styrestraum

Styrestraumen frå dette møtet er ikkje lenger tilgjengeleg.