Styremøte 06/2017

Torsdag 11.05.17, 10.00–15.00 (Bergen)

Styremøtet finn stad i Styrerommet (A825) på campus Kronstad, Inndalsveien 28.

Protokoll frå styremøte 06/17

Sakspapir for styremøte 06/2017

 

Saksliste

Vedtakssaker
34/17 Innkalling og saksliste til styremøte 06/17
35/17 Fullmakt til rektor for trekk av utlyste studietilbud i Samordna Opptak
36/17 Deltakelse på etatsstyringsmøte
37/17 Utviklingsavtale 2018 Status pr. mai 2017
38/17 Areal og bygg - plan for realisering/prioritering av bygg
39/17 Saka vert utsett til styremøte 07/17
40/17 Saka vert utsett til styremøte 07/17
41/17 Tilsetting som dekan for fak. for helse- og sosialfaga (ikkje namnsett) (u. off. jf. offl. §25.1)
42/17 Tilsetting som dekan for fak. for lærarutd., idrett og kultur (ikkje namnsett) (u. off. jf. offl. §25.1)
43/17 Tilsetting som dekan for fak. for ingeniør- og naturfag (ikkje namnsett) (u. off. jf. offl. §25.1)
44/17 Tilsetting som dekan for fak. for øk.-adm., nautikk og samf. (ikkje namnsett) (u. off. jf. offl. §25.1)
   
Orienteringssaker
O-06/17 Orienteringar til styremøte 06/17
   
Eventuelt
  Eventuelt