Styremøte 09/2017

27.-28. september - HVL Campus Sogndal (rom Stadt)

Styremøtet finn stad onsdag 27. september kl. 17.00-.19.00 og torsdag 28. september kl. 09.00. - 14.00.

Protokoll frå styremøte 09/17

Sakspapir for styremøte 09/17, oppdatert versjon 25.09.17
(To nye o-saker, og dessutan ettersendt sak 67/17 inkludert i sakspapira)


Vedlegg til sak 70/17
Vedlegg til sak 71/17
(Oppdatert versjon 25.09.17)

 

 

 

Saksliste - styremøte 09/17

 Vedtakssaker

66/17  Innkalling, saksliste og godkjenning av protokoll 
67/17 Eksternrekneskap pr. 2 tertial (vert ettersendt)
68/17  Intern budsjettfordelingsmodell
69/17   Godkjenning av system for kvalitetssikring og retningslinjer for ph.d.

70/17

 

71/17 

Godkjenning av søknad om akkreditering av ph.d.-studium i helse, funksjon og deltakelse

Godkjenning av søknad om akkreditering av ph.d.-studium responsible innovation and regional development

72/17  Instituttstruktur for Høgskulen på Vestlandet
73/17  Rekruttering av instituttleiarstillingar ved Høgskulen på Vestlandet

74/17 

75/17

Orientering om avvikling av metningsdykkerutdanningen 

Status for dei nye grunnskulelærarutdanningane

76/17  Lokale lønnsforhandlinger 2017

 

Orienteringssaker

O-09/17 Orienteringar til styremøte 09/17
O-09/17-1 Årshjul pr. september 2017
O-09/17-2 Referat frå IDF-møte
O-09/17-3 Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet 2018 - 2020
O-09/17-4  Val av varamedlem – Studentrepresentantar til Høgskulestyret 01.08.2017 – 31.07.2018

O-09/17-5

O-09/17-6*

O-09/17-7*

Innspill frå styret – strategiprosess – evt. oppfølgingspunkt frå seminar

NOKUT tilsyn med bachelor i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie

Planene om aktivitetsbaserte arbeidsplasser i åpne landskap ved nybygget Kronstad 2

 

* sak lagt til sakslista 25.09.17