Styremøte 01/2017

Torsdag 19.01.17 (Førde)

10.00–15.00
Møterom Nygaard, Svanehaugvegen 1, Førde

Last ned sakspapira samla (pdf)

Protokoll frå styremøte 01/2017

Stream frå styremøte 01/2017 (ekstern lenke)

Saksliste

01/17 Innkalling 

02/17 Årshjul for styresaker i 2017

03/17 Hovudreglar for økonomiforvalting

04/17 Innstilling til mellombels stilling som studieprogramansvarleg (u.off. §25.1)

05/17 Innstilling til mellombelse stillingar som studieleiarar, ny lærarutd. (u.off. §25.1)

06/17 Modellar for fagleg organisering

Orienteringssak

O-01/17 Orienteringar til styremøte 01/2017