Hvorfor universitet?

Hvorfor er det viktig for HVL å bli et universitet?

  • Fordi Vestlandsregionen trenger et profesjons- og arbeidslivsrettet universitet, som tilbyr noe annet enn de eksisterende universitetene på Vestlandet
  • Fordi vi bidrar til nyskapingen og omstillingen som Norge trenger
  • Fordi vi leverer kunnskap og kandidater til den mest innovative regionen i Norge, og til velferdssamfunnets viktigste yrker
  • Fordi vi er tilstede i hele regionen som et praksisnært og moderne nytt universitet
  • Fordi vi forsterker Vestlandets posisjon som en kunnskapsintensiv region