Hvorfor universitet?

Hvorfor er det viktig for HVL å bli et universitet?

  • Fordi Vestlandsregionen trenger et profesjons- og arbeidslivsrettet universitet, som tilbyr noe annet enn de eksisterende universitetene på Vestlandet. Vi mener at Vestlandet trenger et nytt universitet. Bergen en av få storbyer i Skandinavia som ikke har et teknisk universitet. Vi står i en unik posisjon som en flercampusinstitusjon til å understøtte innovasjon og bidra til utvikling av næringslivet i Vestlandsregionen. 
  • Norge og Vestlandet trenger kompetanse på omstilling, nyskaping og bærekraftig, regional utvikling. Dette er kjernen i det HVL jobber med, både når det gjelder forskning, utvikling og samarbeid med omgivelsene. 
  • Gjennom våre fem campuser bidrar vi til regional utvikling gjennom innovasjon og ny forskning. Slik kan vi forsterke Vestlandets posisjon som den mest innovative delen av Norge, og som en kunnskapsintensiv region. Vi kan enklere snu oss etter etterspørselen lokalt. Vår forskning og vår kunnskap kan enkelt deles mellom Bergen, Sogndal og Førde i nord, til Haugesund og Stord i sør.
  • Hvorfor må en sykepleier forske? Svaret er at vi trenger ny kunnskap for å utvikle nye løsninger som kommunene og fylkene trenger. Nesten all radikal innovasjon har forskning basert i bunn. Gjennom å satse på forskning kan vi oppnå høyere kvalitet på utdanningene våre. Som universitet vil vi ha særpreg som et profesjons- og arbeidslivsretta universitet som forsker på de profesjonene vi utdanner til.
  • Fordi vi leverer kunnskap og kandidater til den mest innovative regionen i Norge, og til velferdssamfunnets viktigste yrker