Forskingsetisk utval

Høgskulen sitt rådgivande organ for forskingsetikk bidrar til utviklinga av god kultur for forskingsetikk i samsvar med forskingsetiske normer, og system for førebygging av brot på forskingsetiske reglar.

Forskingsetisk utval tilbyr drøfting av ein problemstilling på generelt grunnlag, og kan gi råd om oppfølging. Ta kontakt på forskingsetikk@hvl.no, eller direkte med leiar eller forskingsrådgivarane våre.

Desse er med i Forskingsetisk utval

Leiar for utvalet

Prorektor for forsking Gro Anita Fonnes Flaten

Sekretær for utvalet

Fagansvarleg for forskningsetikk og personvern i forskning Anne-Mette Somby

Medlemmer i  2021-2025

Fakultet for helse og sosialvitskap (FHS):

 • Medlem: Førsteamanuensis Lillian Bruland Selseng.
 • Vara: Førsteamanuensis Oscar Tranvåg.

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS):

 • Medlem: Professor Jill Loga.
 • Vara: Professor Silvia Encheva.

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI):

 • Medlem: Førsteamanuensis Kjellrun Hiis Hauge.
 • Vara: Førsteamanuensis Sigve Høgheim.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap:

 • Medlem: Professor Jacob Yde.
 • Vara: Professor Boris Balakin.

Eksterne:

 • Medlem: Professor ved Senter for vitenskapsteori Matthias Kaiser, Universitetet i Bergen.
 • Medlem: Jurist og personvernombud Ingrid Jacobsen, OsloMet.

Studentar:

 • Studentrepresentant Rudi Nathaniel Stødle
 • Studentrepresentant Lisa Andersen (vara)

Forskingsrådgivarar

bilde av Anne-Mette Somby

Anne-Mette Somby

Fagansvarleg for forskingsetikk

bilde av Karin Wibrand

Karin Wibrand

Seniorrådgivar

bilde av Hilde Sakariassen

Hilde Sakariassen

Seniorrådgivar