Læringsmiljøutvalet (LMU)

Bjørg Kristin Selvik er leiar for LMU studieåret 2019/2020.

Medlemmar

 • Bjørg Kristin Selvik, prorektor for utdanning
 • Kristen Stæger-Breisnes, FHS Førde
 • Arne Bygstad, FLKI Bergen
 • Øivind Henne, ADU Bergen
 • Hellen Dahl, FHS Haugesund
 • Thomas Mikkelsen, studentrådgivar Stord
 • Annette Skåltveit Aakre, student Bergen
 • Jenny Marie Sætre, student Førde
 • Carl Jesper Krusell, student Haugesund
 • Jonas Hagesæther Røthe, student Bergen

Varamedlemmar

 • Mette Bøe Lyngstad, FLKI Bergen
 • Karl Henrik Svensson, ADU Bergen
 • Marie Charlotte Moilanen Kettunen, student Haugesund
 • Randa Bashar Kalaji, student Bergen

Observatørar

 • Kjersti Brevik Møller, studentombod
 • Karin Bell, hovudverneombud (vara: Einar Georg Johannessen)
 • Hege Råkil, Saman (vara: Rønnaug Tveit)

Mandat

LMU sitt mandat er gitt i UH-lova §4-3

Møteplan våren 2020

 • 13. februar – Skype-møte kl. 12.00–15.00
 • 1. april – Skype-møte kl. 09.00–11.30

Rådgivar
Avdeling for utdanningskvalitet