Tilsettingsutval

Høgskulen på Vestlandet har eit tilsettingsråd (TR) som er ansvarleg for å tilsette i alle teknisk-administrative stillinger på heile HVL, og fire tilsettingsutval (TU) som tilsetter i undervisnings- og forskarstillinger.

Møte i tilsettingsråd og -utval er lukka, og sakspapira er unnateke offentlegheit – dersom ikkje noko anna kjem fram i lov og forskrift eller reglement.

Sekretariatsfunksjon for tilsettingsutvalet ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett: Kristin Mathiesen Strømnes 

Sekretariatsfunksjon for tilsettingsutvalet ved Fakultet for helse- og sosialfag: Linn Melby Meyer 

Sekretariatsfunksjon for tilsettingsutvalet ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap: Kjersti Saltnes 

Sekretariatsfunksjon for tilsettingsutvalet ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap: Jorunn Kristine Nesse Fylkesnes

Sekretariatsfunksjon for tilsettingsrådet: Lisbeth Thomsen