Tilsettingsråd- og utval

HVL har eit tilsettingsråd (TR) som er ansvarleg for å tilsette i alle teknisk-administrative stillinger på heile HVL, og fire tilsettingsutval (TU) som tilsetter i undervisnings- og forskarstillinger.

Møte i tilsettingsråd og -utval er lukka, og sakspapira er unnateke offentlegheit – dersom ikkje noko anna kjem fram i lov og forskrift eller reglement. 

Spørsmål kan rettast til sekretæren for dei respektive råda og utvalane. 

Tilsettingsråd HVL

Tilsettingsrådet (TR) er ansvarleg for å gjera vedtak i saker som gjeld tilsetting i alle teknisk-administrative stillingar i heile verksemda. TR har følgjande medlemmer:

 • Leiar: Tage Båtsvik
 • Sekretær: Lisbeth Thomsen
 • Direktør for økonomi og arealforvaltning, Helge Skugstad
 • Prorektor for utdanning, Bjørg Kristin Selvik
  - 1.vara: Prorektor for forsking Gro Anita Fonnes Flaten
  - 2.vara: Prorektor for samhandling Liv Reidun Grimstvedt
 • Tilsetterepresentant Karianne Akselberg (NTL)
  - 1. vara: Hilde Kløften Duesund (Akademikerne/NITO)
  - 2. vara: Mildrid Dahlberg (Akademikerne/Samfunnsviterne)
 • Tilsetterepresentant, Eva Leirbæk (Parat)
  - 1. vara: Jorunn Henriksen (Utdanningsforbundet)

Tilsettingsutval ved Fakultet for helse- og sosialfag

Tilsettingsutvalet (TU) gjer vedtak i saker som gjeld tilsetting i undervisnings- og forskarstillingar. Tilsettingsutvalet ved FHS har følgjande medlemmer:

 • Leiar: Randi Skår, dekan
  - Vara: Bjørg Norunn Rullestad Hafslund, instituttleiar
 • Sekretær: Ragnhild Bruvik Berg
  - Vara: Hanne Halland Eide
 • Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor
  - Vara: Tage Båtsvik, organisasjonsdirektør
 • Bjørg Norunn Rullestad Hafslund, instituttleiar
  - Vara: Svanaug Fjær, instituttleiar.
 • Marjolein M. Iversen, professor
  - Vara: Anne-Mette Magnussen, professor
 • Tilsettrepresentant: Torill Irene O. Fjørtoft (NSF)
  - 1. vara: Eireen Finden (LO)
  - 2. vara: Ellen J. Svendsbø (FF)
 • Studentrepresentant Erik Skaadel

Oppnemninga er gjort for perioden 01.01.20 til 31.12.21, unntatt for prorektorane som vert oppnemnt for perioden 01.01.20 til 31.07.21.

Tilsettingsutval ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Tilsettingsutvalet (TU) gjer vedtak i saker som gjeld tilsetting i undervisnings- og forskarstillinger. Tilsettingsutvalet ved FLKI har følgjande medlemmer:

 • Leiar: Asle Holthe, dekan
  - Vara: Gunn Haraldseid, prodekan
 • Sekretær: Wenche Flaten.
  - Vara: Iris Wehn
 • Bjørg Kristin Selvik, prorektor.
  - Vara: Liv Reidun Grimstveidt, prorektor
 • Frode Fretland, instituttleiar
  - Vara: Oded Ben-Horin, instituttleiar.
 • Tiri B. Schei, professor
  - Vara: Sissel Margrethe Høisæter, professor.
 • Tilsettrepresentant: Olav Christian Ruus (FF)
  - Vara: Inge Skjælaaen (FF).
 • Studentrepresentant: Silje Eldegard

Oppnemninga er gjort for perioden 01.01.20 til 31.12.21, unntatt for prorektorane som vert oppnemnt for perioden 01.01.20 til 31.07.21.

Tilsettingsutval ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Tilsettingsutvalet (TU) gjer vedtak i saker som gjeld tilsetting i undervisnings- og forskarstillinger. Tilsettingsutvalet ved FIN har følgjande medlemmer:

 • Leiar: Geir Anton Johansen, dekan.
  - Vara: Jens Kristian Fosse, prodekan.
 • Sekretær: Kjersti Saltnes
  - Vara: Lisbeth Thomsen.
 • Liv Reidun Grimstvedt, prorektor
  - Vara: Bjørg Kristin Selvik, prorektor
 • Tarald Seldal, instituttleiar
  - Vara: Geir Martin Førland, instituttleiar
 • Kjell Eivind Frøysa, professor
  - Vara: Inger Beate Pettersen, førsteamanuensis
 • Tilsettrepresentant: Jan Bernt Husebø (Tekna)
  - Vara: Jan Ove Mjånes (Tekna)
 • Studentrepresentant: Jonas Røthe
  - Vara: Randa Kalaji.

Oppnemninga er gjort for perioden 01.01.20 til 31.12.21, unntatt for prorektorane som vert oppnemnt for perioden 01.01.20 til 31.07.21.

Tilsettingsutval ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Tilsettingsutvalet (TU) gjer vedtak i saker som gjeld tilsetting i undervisnings- og forskarstillinger. Tilsettingsutvalet ved FØS har følgjande medlemmer:

 • Leiar: Anne Isabelle Robbestad, dekan
  - Vara: Grete Netteland, instituttleiar
 • Sekretær: Jorunn Kristine Nesse Fylkesnes
  - Vara: Hanne Halland Eide.
 • Tage Båtsvik, Organisasjonsdirektør
  - Vara: Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor
 • Tom Skauge, instituttleiar.
  - Vara: Johanne Marie Trovåg, instituttleiar
 • Jorunn Steensnæs, programkoordinator
  - Vara: Arne Zahl Røksund, ingeniør
 • Tilsettrepresentant: Monika Reime (FF)
  - Vara: Irina Pavlova (FF)
 • Studentrepresentant: Marie Elise Aune
  - Vara: Marie Rønnevik.

Oppnemninga er gjort for perioden 01.01.20 til 31.12.21, unntatt for prorektorane som vert oppnemnt for perioden 01.01.20 til 31.07.21.