Professor

Anne-Mette Magnussen

Underviser i
  • Rettsliggjøring, demokrati, velferd, organsiasjonsteori,
Forskar på
  • Prioritering av helsetjenester, rettsliggjøring,sosial ulikhet, deltakelse
Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle