Professor

Anne-Mette Magnussen

Underviser i

  • Rettsliggjøring, demokrati, velferd, organsiasjonsteori,

Forskar på

  • Prioritering av helsetjenester, rettsliggjøring,sosial ulikhet, deltakelse

Forskargrupper

Publikasjonar