Høgskulelektor

Bård Rydland Aaberge

Underviser i

  • SO103 Klassiske Sosiologiske Perspektiv (emneansvar)
  • SO104 Nyare Sosiologiske Perspektiv (emneansvar)
  • SA592 Arbeidssosiologi med Metode (emneansvar)
  • SA206 Culture, Identity and Global Crises
  • SA588 Sosiologisk Forskingsmetode

Forskar på

  • Etnografisk feltarbeid med urfolk i Far North Queensland, Australia (Kuku Yalanji)
  • Kunnskapstradisjonar
  • Samspelet mellom draum og kosmologi
  • Tradisjonell kunnskap i møte med modernitet

Forskargrupper

Publikasjonar