Seniorrådgivar

Bente Cathrine Janby Bakke

Arbeids- og kompetanseområde

  • Prosjektleder for lærerutdanningsskoler og -barnehager ved HVL
  • Prosjektleder for det nasjonale rekrutteringstiltaket som skal rekruttere flere menn til barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning for de yngste elevene og søkere med innvandrerbakgrunn

Jeg er utdannet allmennlærer fra HiB og informasjonsviter fra UiB og har erfaring som kontaktlærer i grunnskolen. Tidligere arbeidsoppgaver ved HVL har omfattet administrasjon av ph.d.-studiet Danning og didaktiske praksiser. Studieåret 18/19 var jeg prosjektleder for et tilsyn av de nye femårige grunnskolelærerutdanningene.