Arbeids- og kompetanseområde

Kristendomskunnskap, etikk og religionsfilosofi. Dr. Philos. og Cand. philol. med fagene kristendomskunnskap hovedfag, engelsk, fransk og filosofi.

Underviser i

  • KRLE og SRLE i GLU1-7 og BLU

Forskar på

  • Etiske grunnlagsproblemer knyttet til den flerkulturelle skolen og barnehagen