Assisterande instituttleiar

Dagmar Andrea Cejka

Arbeids- og kompetanseområde

Fagfelt:
Norsk
Norsk som andrespråk
Norskdidaktikk
Jeg har hovedfag i Nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Bergen, kombinert med gode halvannet år som pedagogisk leder for en småbarnsavdeling i en natur- og friluftsbarnehage.
http://home.hib.no/ansatte/dac/index.html

Underviser i

  • Norsk i barnehagelærerutdanningen og i videreutdanningstilbud.

Forskar på

  • Barns språkutvikling, flerspråklighet og språkkartlegging