Assisterande instituttleiar

Dagmar Andrea Cejka

Arbeids- og kompetanseområde

Fagfelt: Norsk Norsk som andrespråk Norskdidaktikk Jeg har hovedfag i Nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Bergen, kombinert med gode halvannet år som pedagogisk leder for en småbarnsavdeling i en natur- og friluftsbarnehage. http://home.hib.no/ansatte/dac/index.html
Underviser i
  • Norsk i barnehagelærerutdanningen og i videreutdanningstilbud.
Forskar på
  • Barns språkutvikling, flerspråklighet og språkkartlegging