Høgskulelektor

Eireen Finden

Arbeids- og kompetanseområde

 • Programkoordiantor for vernepleier deltid Sogndal og Haugesund
 • Leder for Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning, vernepleie. 
 • Aktivitør
 • Vernepleier
 • Videreutdanning i voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering (VIVO I og II)
 • Master i samhandling innen helse- og sosialtjenester.
 • Lang erfaring fra klinisk arbeid med personer med nedsatt funksjonsevne. 
 • Erfaring med veiledning av fagperpersonell på ulike nivå. 
 • God erfaring med vernepleieryrket.
 • Godt samarbeid med nasjonale organisasjoner

Underviser i

 • vernepleie, miljøarbeid
 • Kommunikasjon og relasjon
 • Bachelor veiledning
 • Miljøterapeutisk arbeid
 • Kunnskapsbasert praksis

Forskar på

 • Voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering
 • Autisme og diett
 • Effekt av mål
 • Miljøterapeutisk arbeid i skolen
 • Traumesensitiv tilnærming i skolen
 • Kunnskapsbasert praksis

Forskargrupper