Høgskulelektor

Eivind Standal Husabø

Arbeids- og kompetanseområde

Eg har ei 20% deltidsstilling som høgskulelektor ved HVL. I dei resterande 80% av stillinga mi er eg frikjøpt for å arbeide som rådgjevar for Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane. Utdanna førskulelærar ved Høgskulen i Volda i 1986 og har ein mastergrad i organisasjon og leiing frå Høgskulen på Vestlandet, 2017. Underviser for det meste på vidareutdanning for yrkesfaglærarar og har ansvar for satsinga på studentbedrifter ved Campus Sogndal og Campus Førde.

Underviser i

 • Entreprenørskap
 • PPU
 • Vidareutdanning for yrkesfaglærarar

Forskar på

 • Pedagogisk entreprenørskap
 • Entreprenørskap og leiing

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Berekraft – «Learning by doing?»

  Barsnes, Birte, Husabø, Eivind Standal, Sande, Joar, Kyrkjebø, Dagrun (2021)
 • Interdisciplinary innovation camp for nursing and engineering students at WNUAS

  Husabø, Eivind Standal, Kyrkjebø, Dagrun, Sande, Joar (2021)
 • Interdisciplinary innovation camp for nursing and engineering students at WNUAS

  Husabø, Eivind Standal, Sande, Joar, Kyrkjebø, Dagrun (2020)
 • Interdisciplinary innovation camp for nursing and engineering students at WNUAS

  Husabø, Eivind Standal, Sande, Joar, Kyrkjebø, Dagrun (2020)
 • Tverrfagleg innovasjonscamp for ingeniør- og sjukepleiestudentar ved campus Førde

  Kyrkjebø, Dagrun, Husabø, Eivind Standal, Sande, Joar (2020)