Arbeids- og kompetanseområde

Privat nettside: http://eldar-heide.net/
Underviser i
  • Norsk språk: Språkhistorie, urnordisk, gammalnorsk / norrønt, dialektar, sosiolingvistikk, norsk som andrespråk, fonologi, morfologi, barnespråkutvikling, lese- og skriveopplæring, prosessorientert skriving.
Forskar på
  • Språkhistorie, dialektar, stadnamn, etymologi, terminologi (særleg knytt til vikingskip og tradisjonelle folkelege bruksbåtar), lærebøker, norrøn mytologi, eventyr, segner, norrøn litteratur (eddadikt, fornaldersoger, islendingsoger).
Forskargrupper