Førsteamanuensis

Eli Natvik

Eli Natvik
Epost: Send epost
Førde
ANG, ANG1083

Arbeids- og kompetanseområde

Som forskar har eg erfaring med å bruke teori og grunnlagstenking i praksisnær helseforsking, kvalitative metodar, formidling og forskingsdriven innovasjon. 

Publikasjonane mine finnast her: Google Scholar 

I forskings- og innovasjonsprosjektet NorseImpact leier eg arbeidspakken Responsive and resposible research and innovation with service user participation (Pilot Helse, NFR). I forskinggruppa PERSONFORSK er eg nestleiar.

Som del av mitt postdoktorprosjekt har eg utvikla og digitalisert ein læringsressurs, Aktiv klinisk refleksjon. Ressursen er ei øving på refleksjon i og over handling for grupper av erfarne klinikarar og masterstudentar innan helse og medisin som møter pasientar poliklinisk. Aktiv klinisk refleksjon bygger på ein forskingsbasert film om samahandling mellom pasient og helsepersonell på fedmepoliklinikk og anerkjente metodar for å stimulere til refleksjon. Ta kontakt om du ønskjer å prøve ressursen i undervisning eller fagutvikling! 

Eg underviser og rettleier studentar på master i Samhandling og folkehelse, master i Klinisk fysioterapi, og Ph.d..-programmet Helse, funksjon og deltaking i HVL. Vidare samarbeider eg om forsking og rettleiing av Ph.d.-kandidatar ved UiB og NTNU. Som rettleiar og samarbeidspart bidreg eg i prosjekta: 

 • NorseImpact - Continous digital care in mental health (Helse Førde)
 • Evaluation of a mobile health intervention for promoting self-management in patients with chronic obstructive pulmonary disease (HVL)
 • A structure for personalized self-management support in bariatric surgery follow-up care (Helse Førde/HVL)
 • Personalized and data-driven specialist care. Health services research based on patient data in routine monitoring (Helse Førde)
 • Partnership building in user-led research agenda setting for improved health care services with weight loss surgery patients (UiB)
 • Vekten av skam. Utvikling og evaluering av behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten for kvinner med spiseforstyrrelse og fedme (NTNU)
 • Semaglutide in the treatment of binge eating disorder in adults with obesity: A randomized double blinded clinical trial (Helse Bergen)

Eg disputerte for doktorgraden ved UiB I 2015, med avhandlinga “Carrying the weight of uncertainty: Patients’ long-term experiences after bariatric surgery”:  https://rb.gy/r8c8oq  

Utdanning: Universitetspedagogikk, UiB/HVL (2023), Postdoktorprogrammet, Det medisinske fakultet, UiO (2022), Ph.d. i helsevitskap, UiB (2015), Mastergrad i helsefag, UiB (2010), Rettleiingspedagogikk, Høgskulen i Sogn og Fjordane (1999), og Fysioterapeututdanning, Høgskolen i Bergen (1996).

Eg har omfattande klinisk erfaring som fysioterapeut (1996-2011), spesielt innan rehabilitering og intensiv/lungefysioterapi, og har arbeida innan høgare utdanning sidan 2012 (UiB, HVL).  

 

Underviser i
 • MS1-320 Folkehelse og helsefremming
 • MS1-328 Prosjektplan
 • MS1-307 og MS1-306 Masteroppgåve i samhandling og folkehelse
 • MAFYS602 Masteroppgave
 • PHD903 Forskningsmetodologi og -design

 

Forskar på
 • Etisk og ansvarleg innovasjon i psykisk helse, brukarinvolvering
 • Brukarerfaringar frå innovasjon i/digitaliserte helsetenester
 • Brukarmedverknad i forsking, utprøving av Dialogmodellen 
 • Samhandling mellom pasientar og helsepersonell 
 • Pasienterfaringar frå behandling for fedme og eteforstyrringar
 • Pasienterfaringar frå behandling for psykiske lidingar (eteforstyrringar, emosjonelt ustabil personlegdomsforstyrring)
Forskargrupper