Førsteamanuensis

Eli Natvik

Arbeids- og kompetanseområde

Som førsteamanuensis på Institutt for helse og omsorgsvitskap, Campus Førde, underviser og rettleiar eg på masterprogram i Samhandling og folkehelse. Eg underviser også masterstudentar i Klinisk fysioterapi, Campus Kronstad. Vidare rettleiar eg master- og ph.d.-kandidatar på HVL, UiB og NTNU.

Eg er interessert klinikknær forsking og grunnlagstenking innan helsevitskapane, og har erfaring med ulike kvalitative forskingsdesign, aksjonsforsking, fenomenologi i helsefagleg forsking, prosessorientert skriveveiledning og utvikling av læringsressursar knytt til forsking.

Publikasjonar: Google Scholar 

Som rettleiar og samarbeidspart bidreg eg i doktorgradsprosjekta: 

 • Partnership building in user-led research agenda setting for improved health care services with weight loss surgery patients (UiB)
 • Vekten av skam. Utvikling og evaluering av behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten for kvinner med spiseforstyrrelse og fedme (NTNU)
 • Development of a digital selfmanagement support checklist as part of a stepped-follow-up care model in bariatric surgery (Helse Førde)
 • Semaglutide in the treatment of binge eating disorder in adults with obesity: A randomized double blinded clinical trial (Helse Bergen).

Min utdanningsbakgrunn er Universitetspedagogikk, UiB/HVL (2023), Postdoktorprogrammet, Det medisinske fakultet, UiO (2022), ph.d. i helsevitskap,  UiB (2015), Mastergrad i helsefag, UiB (2010), Rettleiingspedagogikk, Høgskulen i Sogn og Fjordane (1999) og Fysioterapeututdanning Høgskolen i Bergen (1996).

Eg har omfattande klinisk erfaring frå som fysioterapeut i spesialisthelsetenesta (1996-2011), spesielt innan rehabilitering og intensiv/lungefysioterapi. 

Underviser i
 • MS1-320 Folkehelse og helsefremming
 • MS1-328 Prosjektplan
 • PS1-303 Kommunikasjon, samarbeid, konfliktforståing og konfliktløysing
 • MAFYS101 Kropp, bevegelse, funksjon, helse og sykdom
 • MAFYS551 Individuell behandling og gruppebehandling i fysioterapi ved psykiatriske og psykosomatiske helseproblem
 • Rettleiar masterstudentar ved HVL
 • Rettleiar PhD-kandidatar ved HVL, NTNU og UiB

 

Forskar på
 • Pasientar og helsepersonell sine erfaringar med samhandling i poliklinisk oppfølging etter fedmekirurgi
 • Brukarmedverknad i forsking på fedmekirurgi, utprøving av Dialogmodellen
 • Pasientar sine erfaringar med behandling for fedme og eteforstyrringar i spesialisthelsetenesta
 • Pasientar sine erfaringar med å få diagnose og behandling for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse i spesialisthelsetenesta
 • Heimebuande eldre og pårørande sine erfaringar med skrøpelighet (frailty)
Forskargrupper

Nestleiar av forskingsgruppe for persontilpassa helsetenester (PERSONFORSK)

PERSONFORSK

Publikasjonar

 • Forakt i språkdrakt

  (2023)
 • Nye og betre måtar å bruke fenomenologi i helsefagleg forsking?

  (2023)
 • Space Perception, Movement and Insight: Attuning to the Space of Everyday Life after Major Weight Loss

  Natvik, Eli, Groven, Karen Synne, Råheim, Målfrid, Gjengedal, Eva, Gallagher, Shaun (2023)
 • I kroppen sitt grenseland- korleis opplev heimebuande eldre å leve med skrøpelegheit?

  Søvde, Bente Egge, Drageset, Jorunn, Sandvoll, Anne Marie, Natvik, Eli (2023)
 • Engaging with difficult topics and emotional experiences in psychotherapy: A study of helpful therapist acts

  Kleiven, Gøril Solberg, Hjeltnes, Aslak, Natvik, Eli, Moltu, Christian (2022)
Vis alle