Førsteamanuensis

Eli Natvik

Arbeids- og kompetanseområde

Eg underviser og rettleier studentar på master i Samhandling og folkehelse, master i Klinisk fysioterapi, og Ph.d..-programmet Helse, funksjon og deltaking i HVL. Vidare samarbeider eg om forsking og rettleiing av ph.d.-kandidatar ved UiB og NTNU. 

Som forskar har eg mykje erfaring med å bruke grunnlagstenking i praksisnær, helsefagleg forsking, kvalitative forskingsdesign og-metodar, formidling og forskingsdriven innovasjon.   Vidare har eg utvikla og digitalisert ein forskingsbasert læringsressurs, Aktiv klinisk refleksjon, som rettar seg mot relasjonen mellom pasient og helsepersonell i poliklinisk behandling.

Publikasjonar: Google Scholar 

Som rettleiar og samarbeidspart bidreg eg i prosjekta: 

 • Evaluation of a mobile health intervention for promoting self-management in patients with chronic obstructive pulmonary disease (HVL)
 • A structure for personalized self-management support in bariatric surgery follow-up care (Helse Førde/HVL)
 • Personalized and data-driven specialist care. Health services research based on patient data in routine monitoring (Helse Førde)
 • Partnership building in user-led research agenda setting for improved health care services with weight loss surgery patients (UiB)
 • Vekten av skam. Utvikling og evaluering av behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten for kvinner med spiseforstyrrelse og fedme (NTNU)
 • Semaglutide in the treatment of binge eating disorder in adults with obesity: A randomized double blinded clinical trial (Helse Bergen)

Eg disputerte for doktorgraden ved UiB I 2015, med avhandlinga “Carrying the weight of uncertainty: Patients’ long-term experiences after bariatric surgery”:  https://rb.gy/r8c8oq  

Min utdanningsbakgrunn er: Universitetspedagogikk, UiB/HVL (2023), Postdoktorprogrammet, Det medisinske fakultet, UiO (2022), Ph.D. i helsevitskap, UiB (2015), Mastergrad i helsefag, UiB (2010), Rettleiingspedagogikk, Høgskulen i Sogn og Fjordane (1999), og Fysioterapeututdanning, Høgskolen i Bergen (1996).

Eg har omfattande klinisk yrkeserfaring som fysioterapeut i spesialisthelsetenesta (1996-2011), spesielt innan rehabilitering og intensiv/lungefysioterapi, og har arbeida innan høgare utdanning sidan 2012.  

 

Underviser i
 • MS1-320 Folkehelse og helsefremming
 • MS1-328 Prosjektplan
 • PS1-303 Kommunikasjon, samarbeid, konfliktforståing og konfliktløysing
 • MAFYS101 Kropp, bevegelse, funksjon, helse og sykdom
 • MAFYS551 Individuell behandling og gruppebehandling i fysioterapi ved psykiatriske og psykosomatiske helseproblem

 

Forskar på
 • Samhandling mellom pasientar og helsepersonell 
 • Pasienterfaringar med behandling for fedme og eteforstyrringar
 • Brukarmedverknad i forsking, utprøving av Dialogmodellen
 • Pasienterfaringar med behandling for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
 • Pasienterfaringar med å vere innlagt i psykisk helsevern
 • Brukarerfaringar med innovasjon og digitalisering av helsetenester 
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Watershed Moments: Participatory Research in the Weight Loss Surgery Field

  Natvik, Eli, Abma, Tineke, Albertsen, Marit Nilsen, Bruvik, Frøydis Kristine, Råheim, Målfrid, Kolltveit, Beate-Christin Hope (2024)
 • Patient experiences of a 10-weeks weight-neutral treatment program for clinical binge eating disorder in a higher weight population

  Berg, Kjersti Hognes, Natvik, Eli, Tetlie Eik-Nes, Trine (2023)
 • Forakt i språkdrakt

  (2023)
 • Frå praksisnær forsking til å mobilisere praksisar som treng forandring, forsterking og forbetring - Eit eksempel frå aksjonsforsking i fedmefeltet

  (2023)
 • Nye og betre måtar å bruke fenomenologi i helsefagleg forsking?

  (2023)
Vis alle