Førsteamanuensis

Eli Natvik

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er førsteamanuensis på Institutt for helse og omsorgsfag, Campus Førde, og knytt til masterprogrammet Samhandling og folkehelse. Ut 2022 har eg ei forskarstilling som postdoktor i Helse Førde. Prosjektet er NORSE: Building bridges between psyche and soma through personalized and dynamic health systems, finansiert av NFR. Her forskar eg på oppfølging etter fedmekirurgi, og psykososiale aspekt ved behandlinga.

Min bakgrunn er ein PhD i helsevitskap frå Universitetet i Bergen (2015), mastergrad i helsefag (2010), rettleiingspedagogikk (1999) og fysioterapeututdanning (1996). Eg har lang erfaring som fysioterapeut i spesialisthelsetenesta. 

Underviser i

  • MS1-320, Folkehelse og helsefremming
  • MAFYS101 Kropp, bevegelse, funksjon, helse og sykdom

 

Forskar på

  • Langvarige vektreduksjonsprosessar
  • Psykisk helse
  • Brukarmedverknad i forsking
  • Relasjon og interaksjon mellom behandlar og pasient

Forskargrupper

Publikasjonar