Fagansvarleg for rekruttering

Elisabet Veland

Arbeids- og kompetanseområde

Prosjektleiar for arbeidet med Forskaren i fokus - Charter and Code ved Høgskulen på Vestlandet.

Høgskulen si nettside for prosjektet:
https://www.hvl.no/forsking/forskaren-i-fokus/

 

Utdanning

Cand.philol. HF UiB - nordisk språk og litteratur - norrøn filologi
Cand.mag. MN UiB - kjemi, matematikk, informatikk, fysikk
Arbeidsrett NHH
HR Analyse USN/HR Norge