Rådgivar

Elisabeth Aase Sæther

Arbeids- og kompetanseområde

Kvalitetsrådgjevar ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap (IHO). 

 • Utdanningskvalitet ved FHS og IHO
 • Kvalitetssystem og rutinar
 • Kvalitetssikring av nye og reviderte emne- og studieplanar, samt vitnemålstekstar
 • Analyse og rapportering
 • Oppfølging av ekstern høyringar
 • Rådgje i utvikling av rutinar i fakultet og institutt

Kompetanse:

 • Offentleg forvaltning
 • Generell studieadministrasjon og sakshandsaming
 • Studierettleiing
 • Studie- og emneplanar
 • Studentevaluering
 • Felles studentsystem (FS)
 • Public360
 • E-phorte
 • Tableau
 • Rekruttering

Eg har master i historie og 1. og 2. avdeling juss frå Universitetet i Bergen. Vidare har eg tidlegare arbeid med bachelor, master og ph.d. ved Universitetet i Bergen og har breid erfaring innanfor desse områda.