Rådgivar

Elisabeth Aase Sæther

Epost: Send epost
Førde
VI, VIE2012

Arbeids- og kompetanseområde

Kvalitetsrådgjevar ved Institutt for helse og funksjon (IHF)

 • Utdanningskvalitet ved FHS og IHF
 • Kvalitetssystem og rutiner
 • Kvalitetssikring av nye og reviderte emne- og studieplanar, samt vitnemålstekstar
 • Analyse og rapportering

Studierettleiing og sakshandsaming knytt til:

 • Master i kunnskapsbasert praksis
 • Master in Healthy Ageing and Rehabilitation
 • Master i avansert klinisk allmennsjukepleie
 • Master i sjukepleie – kliniske spesialitetar
 • Bachelor i sjukepleie, desentralisert

Kompetanse:

 • Offentleg forvaltning
 • Generell studieadministrasjon og sakshandsaming
 • Studierettleiing
 • Studie- og emneplanar
 • Studentevaluering
 • Felles studentsystem (FS)
 • Public360
 • E-phorte
 • Tableau
 • Rekruttering

Eg har master i historie og 1. og 2. avdeling juss frå Universitetet i Bergen. Vidare har eg tidlegare arbeid med bachelor, master og ph.d. ved Universitetet i Bergen og har breid erfaring innanfor desse områda.