Førsteamanuensis

Geert Thyssen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er førsteamanuensis i utdanningsvitenskap, spesialisert i utdanningshistorie. Jeg støtter forskningsklyngen «​Kritisk og praksisorientert danningsforskning» og underviser på Ph.D. programmet «​Studier av danning og didaktiske praksiser».

Jeg er hovedsamtaler for Network 17, Histories of Education for den European Conference for Educational Research (ECER) til den European Educational Research Association (EERA).

Jeg er redaktør for tidsskriftet History of Education (Taylor and Francis), ansvarlig for spesialseksjonen Workspace: Dialogues, Iterations, Provocations.

Jeg er hovedetterforsker på forskningsprosjektet Ph.D. Engage: Factors Influencing Ph.D. Experience and Completion in the Program Studies on Bildung and Pedagogical Practices (medetterforsker: Solvejg Jobst).

Jeg har nylig bidratt til følgende forskningsprosjekt: PIONEERED (Horizon 2020): Pioneering Policies and Practices Tackling Educational Inequalities in Europe​​​​ --- Website: www.pioneered-project.eu (HVL arbeidspakkeleder: Solvejg Jobst).

Underviser i

Jeg forsker og underviser på:

- utdanningshistorie

- pedagogisk historieskriving

- danningsteori

- vitenskapsteori

- læreplanhistorie og -teori

- spesielle emner knyttet til uformell utdanning, interseksjonalitet, inkludering og ekskludering, (u)likhet, osv.

Forskar på

Jeg forsker og underviser på:

- utdanningshistorie

- pedagogisk historieskriving

- danningsteori

- vitenskapsteori

- læreplanhistorie og -teori

- spesielle emner knyttet til uformell utdanning, interseksjonalitet, inkludering og ekskludering, (u)likhet, osv.

Publikasjonar

Vis alle