Høgskulelektor

Hege Sundt

Arbeids- og kompetanseområde

 

Jeg er utdannet sosionom og har master i sosialt arbeid. Fra august 2017 har jeg jobbet på barnevernspedagogutdanningen i Sogndal. Fra 2018 har jeg vært en del av lærerteamet i videreutdanningen "Vurdering av barnets beste".

 

 

Min arbeidserfaring er fra barnevernsfeltet, blant annet fra kommunal barnevernstjeneste og barnevernsinstitusjon. Jeg har jobbet mange år med fosterhjemsarbeid, både i interesseorganisasjon og i ulike prosjekter.

 

Underviser i
  • Barnevern; bl.a. fasene i en barnevernssak, barns medvirkning, samarbeid og oppfølging av barn og foreldre, fosterhjem, samvær og barnevern og media,
  • Videreutdanningen «Vurdering av barnets beste»: Oppfølging av barn plassert utenfor hjemmet; - fosterbarn, samvær, tilbakeføring, adopsjon.
Forskar på
  • Barnevernsrelaterte tema som; fosterbarns rett til medvirkning, styrking av faglig skjønn i barnevernet
Forskargrupper