Rådgivar

Henriette Opsanger Kvarme

Henriette Opsanger Kvarme
Epost: Send epost
Stord
SJU, SJU115

Arbeids- og kompetanseområde

Praksiskoordinator

Eg er praksiskoordinator ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett på Stord. Ein viktig del av min jobb er å administrere praksisopplæringa i barnehagelærarutdanninga  og arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning (ABLU) i tett kontakt med studentane, praksisbarnehagane og fagmiljøet på fakultetet.  

Som praksiskoordinator har eg særleg ansvar for å organisere og legge til rette for praksisopplæringa, og for å rekruttere praksisstader og fordele studentane på dei ulike praksisstadane.  

På denne sida kan du lese meir om praksis i barnehagelærarutdanninga ved HVL.