Assisterande instituttleiar

Jannike Lyngtun

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er assisterende instituttleder ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking. Jeg har  funksjonsansvar for barnehagelærerutdanningen og personalansvar for de ansatte i instituttet på Stord og for de ansatte i fagmiljøet tegnspråk og tolking i Bergen. 

Jeg er førskolelærer og har i tillegg en mastergrad i pedagogikk fra Universitet i Bergen. Jeg har tidligere vært praksiskoordinator for barnehagelærerutdanningen i Bergen og har undervist i barnehagelærerutdanningen i Bergen.

Underviser i

  • I min nåværende stilling underviser jeg ikke. Jeg har tidligere undervist i ulike kunnskapsområder i barnehagelærerutdanningen: BULL, STM og SRLE. Jeg har også vært profesjonsveileder for studenter i barnehagelærerutdanningen.