Professor II

Jill Merethe Loga

Jill Merethe Loga
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD, E218

Arbeids- og kompetanseområde

Professor og faglig leder for PhD-programmet RESINNREG

Statsviter med interesse for organisasjonsteori, innovasjon og endringsledelse, forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor og på innovasjon i offentlig sektor. Deltar  i internasjonale forskningsnettverk om sivilsamfunn og frivillig sektor (ISTR), sosialt entreprenørskap og sosiale virksomheter (EMES), samskaping og samstyring i Skandinavia (NOS), og er styremedlem i det norske forskningsnettverket for innovasjon i offentlig sektor (INNOFF).

 

Utvalgte publikasjoner:

Enjolras, B., L. Andersen, M. Gawell & J. Loga (2021) “Social enterprise and the Universal Scandinavian Welfare State” in Defourny & Nyssens (eds.) Social enterprises in Western Europe. Routledge.

Enjolras, B., J. Loga, L. Kobro. & H. Hauge (2021) “Social Enterprises in Norway: models and institutional trajectories” in Defourny & Nyssens (eds.) Social enterprises in Western Europe. Routledge.

Bukve, O. & J. Loga (accepted for publication) “Innovation as a new practice creation – implication for the study of public sector innovation” in Nordic Journal of Social Research, special issue on "Public Sector Innovation - Conceptual and Methodological Implications”.

Selle, P., K. Strømsnes & J. Loga (2019) “State and Civil Society – A regime change?”  in Enjolras, B. & K. Strømsnes (eds.) Scandinavian Civil Society and Social Transformation. The case of Norway. Heidelberg: Springer

Loga, J. (2018) «Civil Society and the Welfare State in Norway – Historical relations and future roles» in Community Development Journal, vol. 54, issue 1.

Loga, J. (2018) «Sivilsamfunns roller i velferdsstatens omstilling» in Norwegian Journal of Sociology, nr. 01, vol. 2, p. 58-73.

von Essen, J., M. Frederiksen & J. Loga (2018) «The Ambiguities of Volunteering» in L.S. Henriksen, K. Strømsnes & L. Svedberg (eds.) Civic Engagement in Scandinavia. Berlin: Springer.

Ingstad, E. L. & J. Loga (2016) «Sosialt entreprenørskap i Norge: en introduksjon til feltet» i Tidsskrift for Praktisk økonomi & Finans, nr. 1/2016, s. 21-33

Underviser i
 • Understanding and exploring innovation, PHDINN903
 • Public innovation, PHDINN907
 • Offentlig innovasjon, master MOØ232
 • Metode og forskningsdesign, master
 • Innovasjon og endringsledelse, ba
Forskar på
 • Sosialt entreprenørskap
 • Innovasjon i offentlig sektor
 • Sosial innovasjon
 • Samskaping
 • Frivillig organisering
 • Endringsledelse
 • Inkludering
 • Sivilsamfunn
 • Ledelse i offentlig sektor
Forskargrupper

- ISOS

- Faglig leder for PhD programmet RESINNREG