Professor

Jorunn Drageset

Arbeids- og kompetanseområde

Undervisning og veiledning på videreutdanning, master- og PhD nivå i klinisk sjukepleie, Institutt for Helse og Omsorgsvitskap, Fakultet for Helse og Sosialfag, campus Bergen

PhD fra UiB 2009, Medisinsk- Odontologisk fakultet, med avhandlingen "Health- related Quality of Life among nursing home residents.”

Postdoktor i 3 år (2010-2013) finansiert av Den norske kreftforening.  Prosjekttittel: “Cancer in Nursing home - a longitudinal study of social support, coping and Quality of life”

Postdoktor i 1 år (2013-2014) finansiert av Den norske kreftforening. Prosjekttittel:  “Health-related quality of life in nursing home patients with cancer diagnoses - a quality design”

Emneansvarlig for master I klinisk sykepleie ABIO MKS591, campus Bergen  

Forskar på
  • Development of health-related quality of life and subjective health complaints in adults born extremely preterm: a longitudinal cohort study

  • Heimebuande eldre som lever med skrøpelighet

  • Livsglede i sykehjem

  • Kreft hos 80 år og eldre innlagt på somatisk sykehus
  • Ensomhet over tid hos kongitive klare sykehjemsbeboere
Forskargrupper

Publikasjonar